PROGRAMA DE INTERVENCIÓN INTEGRAL COA COMUNIDADE XITANA DO CONCELLO DE NARÓN

Financiado polo Concello de Narón mediante un convenio de colaboración.

QUE E?

É un programa de Intervención Integral destinado á Comunidade Xitana do Concello de Narón que pretender favorecer a integración social, laboral e educativa da poboación xitana do devandito Concello.

COMO FUNCIONA?

O proxecto vai dirixido á totalidade da poboación xitana do Concello de Narón coa que se pretende traballar os seguintes aspectos: emprego e formación, vivenda, educación, saúde, acción social e fomento da cidadanía inclusiva.

SERVIZOS

  • Formación e Emprego.
  • Área de Educación.
  • Área de Vivenda.
  • Área de Saúde.
  • Área de Acción Social.
  • Área de Fomento da cidadanía inclusiva.

A QUEN SE DIRIXE?

Comunidade Xitana do Concello de Narón.