8 M – Día Internacional de la Mujer Trabajadora

O día 8 de marzo conmemórase en todo o mundo a loita das mulleres pola igualdade e polo recoñecemento dos seus dereitos.

Lamentablemente, queda camiño por percorrer para conseguir a igualdade real entre homes e mulleres, sendo este percorrido aínda máis longo cando pensamos noutros lugares nos que a liberdade das mulleres vese coartada en case todos os ámbitos.

Dende AFA Ferrol apoiamos a mulleres en situación de vulnerabilidade, promovendo o seu empoderamento. Ademais, incorporamos o enfoque de xénero en todos os nosos programas e adoptamos as medidas necesarias para garantir a igualdade de dereitos no ámbito laboral entre todas as persoas que forman parte do equipo.

As persoas que forman parte do Programa Integral de Intervención Integral destinado á Comunidade Xitana de Narón tamén quixeron conmemorar este día. Participaron na elaboración de distintos materiais, á vez que reflexionaron sobre as liberdades e o feminismo. Finalmente, realizaron a seguinte actividade reivindicativa cos materiais elaborados.

       

 

¡Recuerda que la lucha por la igualdad es una tarea constante y necesaria!

 

2024 ® Acción Familiar Ferrol

Desarrollado por QUADRALIA